WebSiteLibrary 대한민국 웹사이트 또는 도메인의 정보 소스

사이트 이름: 대한항공조종사노동조합

URL: http://www.kalfcu.or.kr  

인코딩: utf-8

kalfcu.or.kr의 스크린샷:
kalfcu.or.kr의 스크린샷
>> kalfcu.or.kr로 이동 <<

IP 주소 1: 210.122.34.129
호스트 이름: 210.122.34.129
이름 서버 1: ns4.blueweb.co.kr
넷: SHINBIRO
호스팅: Sejong Telecom


kalfcu.or.kr에 대한 정보:
 • 사이트 속도:
 • 홈페이지 크기: 35.88 KB

 • 페이지 순위:

 • 수신 링크 (Google 경유): 28.100
 • 수신 링크 (Alexa 경유): 0

 • Google 인덱스의 페이지: 9
 • Bing 인덱스의 페이지: 1

 • 세계 웹사이트 차트에서의 순위: 7.598.141

 • 사이트 위치:
  대한민국
  지리적 위치가 정확하지 않을 수 있습니다


  kalfcu.or.kr의 과거 SEO 데이터 (15):

  날짜HP 크기속도IPPR수신 링크인덱싱된 페이지Dmoz#
  GoogleAlexaGoogleBing
  20-09-201735.88 KB3/5210.122.34.129--28.100--91아니오7.598.141
  31-08-201735.49 KB4/5210.122.34.129--603--01아니오4.451.823
  18-07-201735.24 KB4/5210.122.34.129--28.600----1아니오7.107.822
  04-05-201735.14 KB5/5210.122.34.129--28.600----1아니오4.579.829
  20-02-201735.09 KB4/5210.122.34.129--24.100----1아니오9.352.474
  01-07-201635.09 KB4/5210.122.34.12900--01아니오--
  07-06-201635.15 KB3/5210.122.34.12900--12.1001아니오3.130.452
  12-05-201634.23 KB4/5210.122.34.12900----1아니오3.162.685
  26-10-201535.07 KB3/5210.122.34.12920--07아니오400.824
  30-07-201533.59 KB2/5210.122.34.12920--00아니오270.391
  12-07-201532.85 KB5/5210.122.34.12920--39.8000아니오262.801
  05-03-201529.98 KB4/5211.233.39.17920138.2101아니오201.216
  12-12-201430.94 KB4/514.128.0.122031872아니오840.611
  29-04-201321.65 KB3/5211.233.39.1793212264아니오--
  09-01-201330.88 KB4/5211.233.39.1792423731아니오--


  유사 웹사이트: • ▒ 서울지하철노동조합 ▒중소기업진흥공단노동조합´ëÇÑÁöÀû°ø»ç³ëµ¿Á¶ÇÕ¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ÈÀϾ¶ó, ÀüÁøÀÌ´Ù¡Ú ||´Ü°á|ÀüÁø|Çعæ|| »çȸº¸Çè³ëÁ¶ ȨOku


  kalfcu.or.kr의 Whois 정보:
  kalfcu.or.kr domain lookup results from whois.kr server:
  
  query : kalfcu.or.kr
  도메인이름         : kalfcu.or.kr
  등록인           : 민주공공연맹산하대한항공운항노조
  책임자           : 양중모
  책임자 전자우편       : notfee@naver.com
  등록일           : 2000. 05. 08.
  최근 정보 변경일      : 2015. 06. 11.
  사용 종료일         : 2019. 05. 08.
  정보공개여부        : N
  등록대행자         : (주)블루웹(http://www.blueweb.co.kr)
  DNSSEC           : 미서명
  1차 네임서버 정보
  호스트이름        : ns4.blueweb.co.kr
  IP 주소         : 211.202.2.4
  2차 네임서버 정보
  호스트이름        : ns5.blueweb.co.kr
  IP 주소         : 210.205.6.9
  네임서버 이름이 .kr이 아닌 경우는 IP주소가 보이지 않습니다.
  Domain Name         : kalfcu.or.kr
  Registrant         : KALFCU
  Administrative Contact(AC) : Inter2000
  AC E-Mail          : notfee@naver.com
  Registered Date       : 2000. 05. 08.
  Last Updated Date      : 2015. 06. 11.
  Expiration Date       : 2019. 05. 08.
  Publishes          : N
  Authorized Agency      : Blueweb.co,Ltd(http://www.blueweb.co.kr)
  DNSSEC           : unsigned
  Primary Name Server
  Host Name        : ns4.blueweb.co.kr
  IP Address        : 211.202.2.4
  Secondary Name Server
  Host Name        : ns5.blueweb.co.kr
  IP Address        : 210.205.6.9
  - KISA/KRNIC WHOIS Service -
  
  


  최근 체크한 웹사이트:  •  kgfta.or.kr  •  kftcvan.or.kr  •  kgcshop.co.kr  •  uljusiseol.or.kr  •  clfa.or.kr  •  mailplug.co.kr  •  esurvey.kr  •  alldatasheet.co.kr  •  tradoc.mil.kr  •  e-test.co.kr  •  mirtech.co.kr  •  ksystem.co.kr  •  duzon.co.kr  •  dalim.co.kr  •  ekcc.go.kr  •  hoopcity.co.kr  •  hmd.co.kr  •  dgsek.or.kr  •  royalbox.co.kr  •  fewoo.net  •  venb.co.kr  •  3page.co.kr  •  sharp-korea.co.kr  •  ch24.kr  •  q-net.co.kr  •  kddesign.co.kr  •  ebestflower.co.kr  •  mtpb.co.kr  •  interparkb2b.co.kr  •  shindongah.co.kr